مرورگر شما استاندارد نیست! برای مشاهده صحیح وبسایت از نسخه های بروز موزیلا فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.

شهریه معرفی به استاد

قابل توجه کلیه دانشجویان با توجه به تبصره ۳ ماده ۹ آئین نامه نحوه دریافت شهریه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی که طی نامه ۲/۲۴/۸۶۱۹۸ مورخ ۹۴/۵/۶ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری اعلام گردیده است ( استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود ) لذا از هم ا کنون به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه و یا حذف درس و یا لحاظ نمودن درسی برای معرفی به استاد مورد فوق را مد نظر قرار دهند زیرا از نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشجویان که از معرفی به استاد استفاده نمایند لازم است نصف شهریه ثابت را بهمراه شهریه درس مربوطه پرداخت نمایند.