آدرس جدید موسسه

 

آدرس جدید موسسه آموزش عالی مهر اراک

 

اراک - شهر صنعتی منطقه 4 - جنب مسجد امام صادق (ع)

 

تلفن : 33135178 - 33130619

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir