دریافت اصل مدرک

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اصل مدرک  تحصیلی

الف ) فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته

1)      اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی صادره از همین موسسه

2)      اصل کارت پایان خدمت ( و یا کارت معافیت ) و 2 برگ تصویر آن (آقایان)

3)      ارائه اصل مدرک کاردانی ویا یک برگ تصویر برابر با اصل آن ( آموزشکده های فاقد اصل مدرک, اصل گواهی پایان تحصیلات - بدون درج تعهد خمت و وام دانشجویی - ارائه دهند )

4)      چنانچه در مقطع کاردانی از آموزش رایگان بهرهمند بودید نامه ای با عنوان " لغو تعهد خدمت دوره کاردانی " از دانشگاه کاردانی دال بر اتمام مدت زمان تعهد مزبور ( دانشگاه های آزاد٬ موسسه های غیر انتفاعی و دانشگاه های شبانه که شهریه تحصیلی اخذ می کنند فاقد این تعهد می باشند )

5)      عدم بدهی مالی به صندوق رفاه دانشجویی ( تسویه تمامی وام های اخذ شده در مقاطع کاردانی و کارشناسی )

6)     کامل بودن پرونده از جهت  اصل ریز نمرات کاردانی – اصل مدرک کاردانی ( آموزشکده های فاقد اصل مدرک, اصل گواهی پایان تحصیلات - بدون درج تعهد خمت و وام دانشجویی - ارائه دهند ) و تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی خطاب به این موسسه

7)  کامل بودن پرونده : 3 برگ تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه - کارت دانشجویی-3 قطعه عکس 

8) همراه داشتن کارت شناسائی معتبر 

 

 

 

ب ) فارغ التحصیلان مقطع کاردانی

1)اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی صادره از همین موسسه

2)اصل کارت پایان خدمت ( و یا کارت معافیت ) و 2 برگ تصویر آن (آقایان)

3)عدم بدهی مالی به صندوق رفاه دانشجویی ( تسویه تمامی وام های اخذ شده در مقاطع کاردانی)

4)کامل بودن پرونده از جهت اصل ریز نمرات ٬ تاییدیه تحصیلی و اصل مدرک مقاطع دیپلم و پیش دانشگاهی )

5)کامل بودن پرونده 3 برگ تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه ٬ 3 قطعه عکس ٬ کارت دانشجوئی

6)همراه داشتن کارت شناسائی معتبر

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir