اصلاحيه دستورالعمل پايان نامه معماري

اصلاحیه دستورالعمل تدوین رساله پایان نامه دانشجویان معماری ورودی 91به بعد

1-رنگ جلد رساله برای ورودی 91آبی روشن و برای ورودی 90 قهوه ای میباشد.

2-ارائه یک جلد رساله با محتوای دستورالعمل به مدیرگروه (فایل پیوست)

3-ارائه فایلword  رساله به همراه نقشه های معماری 3Dپروژه فوق برای استاد مربوطه

4-ارائه یک برگ مشخصات روی جلد+چکیده پروژه در 1تا2صفحه+مبانی نظری در 1تا2 صفحه +انالیز سایت ونقشه ها در 5 صفحه+مصادیق موجود در 5 صفحه مجموعا 15 صفحه بدون جلد در کاور گذاشته و روز ارائه به همراه دیگر مستندات تحویل داده شود جهت ارائه به کتابخانه

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir