تهیه و نگارش رساله پروژه پایانی

جهت دریافت دستورالعمل تهیه و نگارش رساله پروژه پایانی به نشانی ذیل مراجعه فرمایید:

دستورالعمل تهیه و نگارش رساله پروژه پایانی

 

 


 

دانشجویان جهت انجام صحافی پروژه پایانی و درج آرم دانشگاه می توانند به نشانی های ذیل مراجعه کنند:

 1)خ ملک ٬ خ آموزش و پرورش ( خ جنب بانک ملی ) ٬ رو به روی بانک ملت ٬ صحافی باباخانی ٬ شماره تماس : 2231953

 

2)خ حصار ٬ کوچه مسجد حصار ٬ جنب غذا خوری  بخور- بخور ٬ صحافی مهرداد ٬ شماره تماس :2211887 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir