کاردانی ict

چارت درسی رشته کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات ict : کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات ict

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir